Admitere profilul vocațional 2020

Pentru anul școlar 2020-2021, elevii care vor să se înscrie la profilul vocațional vor aduce o adeverință de la școala de proveniență din care să reiasă media claselor V-VIII la următoarele discipline: limba și literatura română, educație plastică, educație muzicală, educație fizică și sport, purtare. Pentru a putea fi efectuată înscrierea, media la purtare trebuie să fie 10, iar la celelalte discipline cel puțin 7.