Colegiul Naţional “C. D. Loga” Caransebeş-şcoală comunitară

Colegiul Naţional “C.D.Loga” Caransebeş a fost selectat în reţeaua de şcoli comunitare din România, în cadrul proiectului educațional „Școli conectate la         comunitate”. Prin sprijinirea dezvoltării școlilor comunitare se doreşte extinderea și adâncirea relației dintre școală și comunitatea mai largă. Acest proiect este            implementat în perioada 2016-2017 de către Fundația Noi Orizonturi, cu sprijinul financiar al Fundațiai Charles Stewart Mott și al altor finanțatori. În cadrul proiectului, cele 30 de școli cuprinse în rețeaua de școli comunitare vor beneficia de:

  • Formare pentru reprezentanți ai consiliilor de administrație ale școlilor pentru a pune bazele și a construi școala comunitară;
  • Instrumente specifice de autoevaluare și de proiectare a dezvoltării instituționale, armonizate cu standardele de evaluare ARACIP;
  • Sprijin individualizat din partea unui expert facilitator pentru dezvoltare instituțională ca școală comunitară;
  • Sprijin financiar pentru un proiect al școlii prin care se implementează măsuri specifice școlii comunitare;
  • Facilitarea comunicării și a schimbului de experiență cu alte școli comunitare din România și din alte țări;
  • Vizibilitate mai bună la nivel național și internațional;
  • Capacitate sporită de a iniția și implementa proiecte comunitare, precum și proiecte europene.

Proiectul ales, LogaRitm, ce urmează să fie implementat în perioada 1 aprilie-30 noiembrie 2017, este rezultatul consultării unui grup de 20 de persoane (6 profesori, 3 elevi, 5 reprezentanţi ai părinţilor, 3 reprezentanţi ai comunităţii locale şi 3 autorităţi locale) în legătură cu prioritizarea indicatorilor a trei Standarde internaționale de excelență pentru școli comunitare (Cultura şcolii, Învăţare relevantă şi Implicarea părinţilor) şi a unui chestionar online, stabilit pe baza acestor consultări, adresat elevilor, profesorilor, părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii locale.

Scopul proiectului

Scopul proiectului este îmbunătățirea relațiilor dintre Colegiul Naţional„C.D. Loga”, Caransebeş și comunitatea locală, prin crearea unei redacţii multimedia (radio al şcolii şi revistă şcolară) condusă de către elevi.

Prin acest proiect se urmăreşte: crearea unui spaţiu atractiv pentru elevi şi profesori, o mai bună circulaţie a informaţiei în interiorul şcolii, dinspre şcoală către comunitate şi invers, cu părinţii elevilor (chiar dacă sunt plecaţi în afara ţării), creşterea vizibilităţii şcolii în comunitate, stabilirea unor legături cu alte şcoli din ţară şi străinătate, stabilirea unor legături şi parteneriate cu diverse instituţii care pot influenţa în bine viaţa şcolii, atragerea unui număr mai mare de elevi către Colegiul Naţional „C.D. Loga”, Caransebeş.