Despre

Despre noi

Documente despre noi

Video despre noi

 

Scurt Istoric despre noi

În decursul existenţei sale, şcoala românească pedagogică din Caransebeş a îndeplinit un rol esenţial în promovarea conştiinţei naţionale, a limbii poporului nostru, a idealurilor de libertate şi unitate.

Slujită de dascăli remarcabili care au contribuit la formarea unor întregi generaţii de învăţători, şcoala pedagogică din Caransebeş se integrează, astfel, cu deplină îndreptăţire în rândul factorilor de cultură şi de civilizaţie naţională din Banat şi din întreaga ţară.

Rememorăm cu un firesc sentiment de mândrie numele unor cărturari de seamă ce au slujit şcoala de dascăli din Caransebeş:

 • Mihail Halici,
 • Nicolae Stoica de Haţeg,
 • Constantin Diaconovici-Loga,
 • Ioan Popasu,
 • Ştefan Velovan,
 • Enea Hodoş,
 • Patriciu Dragalina,
 • Vasile Goldiş,
 • Antoniu Sequens,
 • Iuliu Vuia,
 • Gheorghe Neamţu,
 • Victor Ţîrcovnicu,
 • Dimitrie Cuzma.

Şcoala are bogate tradiţii, prima menţiune documentară despre existenţa unei şcoli de dascăli la Caransebeş datând din 1582, fiind menţionată în predoslovia „PALIEI DE LA ORĂŞTIE”.

Starea unitatii in anul scolar 2013-2014